Domácí příprava a úkoly

Vážení rodiče, milí žáci, v následující tabulce najdete odkaz na úkoly pro domácí přípravu. Úkoly budou přidávány každé pondělí.

na období 29. 6. – 30. 6. 2020

třídakontaktučivo
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.cz
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Bzuzana.lazkova@zsukrajinska.czanglický jazyk
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivoanglický jazyk
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivo
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoanglický jazyk
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoanglický jazyk
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoanglický jazyk
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo3.r. anglický jazyk
4.r. anglický jazyk
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčeský jazyk
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčeský jazyk
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czanglický a španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czanglický a španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
zeměpis
přírodopis
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický a španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
zeměpis
přírodopis

na období od 21. 6. – 26. 6. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1.r. odkaz na učivo
2.r. odkaz na učivo
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivo
4- Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtinazábavné úkoly
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na úkolyangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz4.r. odkaz na učivo4. r. anglický jazyk
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ literatura
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ literatura
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
K.H. Borovský
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
J.Otčenášek
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis

na období 15. 6. – 19. 6. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivoZávěrečné opakovací testy
čJ str. děti
čJ str. 1
M str. 1
M str. 2
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Bzuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1.r. odkaz na učivo
2.r. odkaz na učivo
angličtina
angličtina řešení
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoAJ fráze
Matematika – krychlové stavby
matematika – určování času
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz4.r. odkaz na učivo4.r. angličtina
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
AJ šindelářövá
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
AJ šindelářövá
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk (dobrovolný úkol)
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis

na období od 8. 6. – 12. 6. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1. r. odkaz na učivo
2. r. odkaz na učivo
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtinamatematika – PL 1
matematika – PL 2
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz4.r. odkaz na učivoangličtina
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čj sloh
čJ literatura
AJ šindelářová
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace – obě skupiny
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čj sloh
čJ literatura
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace – obě skupiny
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.cz
český jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
ČJ test
ČJ J. K. Tyl
ŠJ poslech
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis
ČJ test
ČJ Jan Drda
ŠJ poslech 1
ŠJ poslech 2
ŠJ poslech 3
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
přírodopis
zeměpis

na období od 1. 6. – 5. 6. 2020

třídakontaktučivoučivopracovní listy, testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivoM pracovní list 1
M pracovní list 2
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoOpakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1. r. odkaz na učivoangličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoAJ – pracovní listM – pracovní list
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czangličtinatest
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz4. r. odkaz na učivo3. r. angličtina
4. r. angličtina
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace
obě skupiny
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis

matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
AJ konverzace
obě skupiny
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
přírodopis
zeměpis
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis
ČJ test
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
přírodopis
zeměpis

na období od 25. 5. -29.5.2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoOpakování
čJ slovní druhy
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1. r. odkaz na učivo
2.r. odkaz na učivo
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivočJ – pracovní list 1
čJ – pracovní list 2
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
(učivo pro žáky, kteří nebudou chodit do školy)
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz3. r. odkaz na učivo
4. r. odkaz na učivo
3. r. angličtina
4.r. angličtina
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
AJ konverzace obě skupiny
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
AJ konverzace obě skupiny
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
W. Shakespeare
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.cz
český jazyk anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
Dějepis – Edison
František Hrubín
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis

na období 18. 5. – 22. 5. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivočteníM pracovní list
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czučivo 1. ročník
učivo 2. ročník
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoAJ pracovní list
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czUčivo 3.ročník
Učivo 4.ročník
AJ – 3. ročník
AJ – 4.ročník
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
čJ test
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.cz
český jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
čJ literatura
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis

na období 11. 5. – 15. 5. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivočtení pohádky
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czUčivo 1. ročník
Učivo 2. ročník
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
Odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtinaOpakování:
Vyjmenovaná slova po B
Vyjmenovaná slova po L
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czučivo 3.ročník
učivo 4. ročník
AJ 3. ročník
AJ 4.ročník
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
Výuka s rodilou mluvčí Šindelářová
Výuka s rodilou mluvčí Uhrová
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czjazyk český
jazyk anglický
jazyk ruský
jazyk španělský
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
ČJ test
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czjazyk český
jazyk anglický
jazyk ruský
jazyk španělský
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
ČJ test
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czjazyk anglický
jazyk ruský
jazyk španělský
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
ŠJ poslech

na období od 4. 5. -7. 5. 2020

třídakontaktučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivoMatematika 1
Matematika 2
Matematika 3
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czučivo 1. r.
učivo 2. r.
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoPL předložky
PL příslovce
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czučivo 3. r.
učivo 4. r.
AJ – 3. ročník
AJ – 4.ročník
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ – Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
AJ konverzace Šindelářová
AJ konverzace Uhrová
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
Aj Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
AJ konverzace Šindelářová
AJ konverzace Uhrová
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
fyzika
zeměpis
ČJ test
ŠJ pracovní list
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
LV Seifert
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
přírodopis
fyzika
zeměpis
ČJ test
ŠJ poslech

na období 27. 4. – 30. 4. 2020

třídae-mailučivoučivopracovní listy, testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1. ročník
2. ročník
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoAJ – pracovní list
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz3. ročník
4. ročník
AJ 3. ročník
AJ 4. ročník
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČL literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
AJ konverzace Šindelářová
AJ konverzace Uhrová
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČL literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
AJ konverzace Šindelářová
AJ konverzace Uhrová
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis

šJ slovíčka
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
zeměpis
přírodopis
šJ cvičení
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
zeměpis
přírodopis
ČJ – 15 opakovacích úkolů
ČJ – František Halas

na období 20. 4. – 24. 4. 2020

Třídaučivoučivopracovní listy, testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivoOpakovací test
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoOpakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1.r. odkaz na učivo
2.r. odkaz na učivo
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoM – test
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz3. r. odkaz na učivo
4.r. odkaz na učivo
3.r.angličtina
4.r.angličtina
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ mluvnice
ČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
Literatura
šJ cvičení 1
šJ cvičení 2
šJ poslech
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
zeměpis
přírodopis
Literatura
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
chemie
fyzika
zeměpis
přírodopis
Literatura
Reedukace

na období od 14. 4. – 17. 4. 2020

učivoučivopracovní listy, testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz1. ročník
2. ročník
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.cz
odkaz na učivo
odkaz na učivo
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoAJ 4. ročník
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz3. ročník
4. a 5. ročník
AJ 3. ročník
AJ 4. ročník
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčJ mluvnice
čJ literatura
čJ sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
zeměpis
přírodopis
ČJ test
šJ poslech 1
šJ poslech 2
Literatura až od 20.4.
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czanglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
zeměpis
přírodopis
ČJ test
Literatura až od 20.4
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
angličtina
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
fyzika
chemie
zeměpis
přírodopis
ČJ test
ŠJ poslech
Literatura až od 20.4
Reedukace

na období 6. 4. – 8. 4. 2020

třídae-mailučivoučivotesty, pracovní listy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.cz1. odkaz na učivo
2. odkaz na učivo
opakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo 1.r.
odkaz na učivo 2.r.
angličtina1. r.matematika
2. r. jazyk český
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na úkolypracovní list Velikonoce
4. Ajirina.jadrickova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivoangličtina
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.cz odkaz na učivo 3.r.
odkaz na učivo 4.r
angličtina 3.r.
angličtina 4.r.
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czČJ literatura
ČJ sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
čJ test
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
čJ test
Literatura 1
Literatura 2
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
fyzika
Literatura
reedukacečtení s porozuměním

na období 30. 3. – 3. 4. 2020

třídae-mailučivoučivopracovní listy,
testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivoopakování
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo 1.r.
odkaz na učivo 2.r.
angličtina
pozornost
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czodkaz na učivo
odkaz na učivo
angličtina
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoČJ – test
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
AJ dobrovolný úkol
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
AJ dobrovolný úkol
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo 3.r.
odkaz na učivo 4. a 5. r
angličtina 3.r.
angličtina 4.r.
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčj mluvnice
čj literatura
čj sloh
AJ šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčj mluvnice
čj literatura
čj sloh
AJ Šindelářová
AJ Uhrová
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis
matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
fyzika
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
španělský jazyk
ruský jazyk
dějepis

matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
fyzika
JČ test

na období 23. 3. – 27. 3. 2020

třídae-mailučivoučivopracovní listy, testy
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
opakování
PL angličtina
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo 1.r.
odkaz na učivo 2.r.
angličtina
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czangličtina
odkaz na učivo
odkaz na učivo
Jedná se o stejné učivo v různých formátech.
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na učivoPrvouka test
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
AJ test
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
ČJ řešení
M řešení
M test
ČJ test
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czodkaz na učivo
angličtina
čJ, M řešeníČJ test
informace k testu
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czanglický jazyk 3.r.
anglický jazyk 4.r.
učivo 3.r.
učivo 4.r.
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčeský jazyk
dějepis
anglický jazyk – Šindelářová
anglický jazyk – Uhrová
přírodopis
matematika
zeměpis
fyzika
M test
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčeský jazyk
dějepis
anglický jazyk – Šindelářová
anglický jazyk – Uhrová
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzika
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.czčeský jazyk
dějepis
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
matematika
přírodopis
zeměpis
fyzik
a
M test
ČJ test
ŠJ zvukový záznam 1
ŠJ zvkukový záznam 2
ŠJ zvukový záznam 3
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
dějepis
anglický jazyk
ruský jazyk
španělský jazyk
španělský jazyk učivo
matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
fyzika
M test
ČJ test
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
dějepis
anglický jazyk
AJ trpný rod
ruský jazyk
španělský jazyk
matematika
přírodopis
chemie
zeměpis
fyzika
M test
ČJ test
ŠJ zvukový záznam
Reedukace

na období 16. 3. – 20. 3. 2020

email na učiteledomácí úkoly
1. Avladimira.revendova@zsukrajinska.czodkaz na úkoly
2. Ahana.hojgrova@zsukrajinska.czodkaz na úkoly
2. Czuzana.lazkova@zsukrajinska.cz
angličtina
odkaz na úkoly
3. Akamil.krulicek@zsukrajinska.czangličtina
odkaz na úkoly
3. Bmichaela.moudra@zsukrajinska.czodkaz na úkoly
4. Ajirina.jadrnickova@zsukrajinska.czangličtina
odkazy na učivo
5. Averonika.sztefkova@zsukrajinska.czangličtina
odkaz na úkoly
5. Bbohuslav.zak@zsukrajinska.czangličtina
odkaz na úkoly
5. Colga.krenkova@zsukrajinska.czangličtina
odkaz na úkoly
6. Amichal.varmus@zsukrajinska.czčeský jazyk
aj Uhrová
aj Šindelářová
zeměpis
dějepis
přírodopis
fyzika
matematika
6. Bkaterina.sindelarova@zsukrajinska.czčeský jazyk
aj Uhrová
aj Šindelářová
zeměpis
dějepis
přírodopis
fyzika
matematika
7. Ajana.uhrova@zsukrajinska.cz
český jazyk
zeměpis
dějepis
angličtina
ruština
španělština
přírodopis
fyzika
matematika
8. Azdenka.kvetakova@zsukrajinska.czčeský jazyk
anglický jazyk
zeměpis
dějepis
ruština
španělština
přírodopis
fyzika
matematika
chemie
9. Ajarmila.beranova@zsukrajinska.czčeský jazyk
zeměpis
dějepis
angličtina
ruština
španělština
přírodopis
fyzika
matematika
chemie

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI