Pojištění

PŘÍLOHA Č. 2 školního řádu

 

1. ODCIZENÍ VĚCÍ ŽÁKŮ

Každý žák je  povinen  si své věci chránit před odcizením a nevystavovat  je možnosti odcizení.

Pokud přesto k odcizení dojde, žák jej okamžitě (týž den) nahlásí pedagog. pracovníkovi nebo pí vychovatelce. V případě pozdějšího nahlášení ztráty nemůže ředitelství školy odškodnění potvrdit.

V případě odcizení věcí je dle pokynů pojišťovny nutno doložit:

             1. Písemnou žádost rodičů o náhradu škody (vzor 1) – do 15 dnů od vzniku škody. Škola pak vyplní pro pojišťovnu tiskopis Oznámení škodní události.

2. Pokud výše škody přesáhne 2.000,- Kč musí případ rodiče hlásit policii.

3. Rodiče doloží:

– paragon – jako doklad o koupi a ceně odcizených věcí   n e b o

– pokud již paragony nemají k dispozici, vystačí „Čestné prohlášení„,

ve kterém uvedou skutečnost, že doklady již nemají a uvedou, kdy a za

jakou cenu věci zakoupili.

4. Pojištění se nevztahuje na hodinky, šperky, mobily, MP3 přehrávače apod. a finanční hotovost. Dále se nevztahuje na záměnu věcí a ztrátu nezajištěných a volně odložených věcí.

2. ŠKOLNÍ ÚRAZY ŽÁKŮ

Pojištění se vztahuje na úrazy žáků, ke kterým dojde při povinné i nepovinné školní výuce, i v době přestávek, při činnostech organizovaných školou pod odpovědným dohledem.

Následující den po úrazu musí požádat  rodič školu o sepsání „Záznamu o úrazu“, který je jedním z nutných dokladů pro pojišťovnu (v případě absence ve škole v souvislosti s úrazem nebo pokud bude žáku poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v souvislosti s úrazem).

V případě úrazu je dle pokynů pojišťovny nutno doložit:

1. Písemnou žádost rodičů o náhradu škody (vzor 1) – do 15 dnů od vzniku škody. Škola pak vyplní pro pojišťovnu tiskopis –  Oznámení škodní události.

2.  Hodnocení bolestného lékařem – vzor

 

Společná ustanovení

Tiskopisy nebudou vydávány automaticky.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI