Přijímací řízení na střední školy

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Výpis z  novely školského zákona:

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých a  nepřijatých uchazečů.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek, který uchazeč  obdrží na základní škole nejpozději do 15. března.  Zápisový lístek se odevzdá řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ,a to nejpozději do 10 pracov. dnů ode dne oznámení o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

Převzetí zápisového lístku ve škole ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM proti podpisu do  15.3. 2023.

Přijímací zkoušky na SŠ budou probíhat od 13. 4. do 14. 4. 2023.

Odevzdávání podkladů k vytištění přihlášek

Ve tvaru : Jméno a příjmení, název střední školy, zvolený obor a kód oboru

(Jan Novák

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,Ostrava.

příspěvková organizace

26-41-M/01  Elektrotechnika)

Nejpozději do 22.2. 2023 …… později jen opravy

Přihlášky je nutno odevzdat na zvolenou střední školu do 1.3.2023

 Rodiče žáků se SPVU (dyslexie, dysgrafie,dysortografie,dyskalkulie) si mohou na PPP zažádat o vystavení zprávy k přijímacímu řízení – musí být zažádáno,co nejdříve, přikládá se k přihlášce

Pokud nevíte,kam dítě umístit, máte možnost na PPP zažádat o tzv. vyšetření profesionální orientace. Protože se toto vyšetření dělá ve skupinkách, je nutno se objednat již nyní.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, využijte konzultačních hodin po 14:00 – 15:30 hod, nebo po telefonické domluvě

Vzory tiskopisů přihlášek již byly upraveny tak, aby vyhovovaly novele školského zákona a žáci, rodiče nebo školy je mohou nalézt  na webové stránce MŠMT

Seznam středních škol najdete na www.infoabsolvent.cz
Přehled volných míst v okrese Ostrava – stránky MSK

Na webové stránce MŠMT jsou pravidelně aktualizovány odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti pokládané v souvislosti s novým systémem přijímacího řízení – MŠMT

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI