Zaměstnanci

UČITELÉ  
Mgr. Petr NESHODA ředitel školy
Mgr. Jarmila BERANOVÁ  
Mgr. Hana CMIELOVÁ  
Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ  
Mgr. Monika HAŠČINOVÁ  
Mgr. Hana HOJGROVÁ  
Mgr. Iveta KAŇOKOVÁ  
Mgr. Martina KAŠTOVSKÁ  
Mgr. Kamil KRULÍČEK Koordinátor  ICT
Mgr. Olga KŘENKOVÁ  
Mgr. Zdeňka KVĚŤÁKOVÁ  
Mgr. Yvonne LOVÁSZOVÁ zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
Mgr. Tamara MANCZALOVÁ  
Mgr. Martina MALÍKOVÁ  
Mgr. Petra NESHODOVÁ  
Mgr. Vladimíra REVENDOVÁ  
Mgr. Zuzana RYŠKOVÁ  speciální pedagog
Mgr. Petra SOVIAROVÁ  
Mgr. Vendula ŠAMAJOVÁ školní psycholog
Ing. Jana ŠELONGOVÁ  
Mgr. Kateřina ŠINDELÁŘOVÁ  
Mgr. Jana UHROVÁ  
Mgr. Michal VARMUS Zástupce ředitele, metodik prevence, kariérový poradce
Mgr. Bohuslav ŽÁK  

 

VYCHOVATELKY ŠD  
Ivana BARTUSKOVÁ  
Bc. Barbora BUKOVSKÁ  
Kateřina ČÁPOVÁ  
Nora HERZOGOVÁ  
Miroslava JANÍKOVÁ vedoucí vychovatelka
Miloslava JUREČKOVÁ  
Mgr. Iveta MINISTROVÁ  

 

PEDAGOGIČTÍ ASISTENTI
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Lucie FRANKLOVÁ, DiS.
Bc. Kateřina HANÁKOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Andrea KLAPCOVÁ
Iveta MIKOVÁ
Blanka PINKASOVÁ
Bc. Michaela STUPÁROVÁ
Táňa ŠELONGOVÁ
Eva ŠIBLOVÁ
Hana TAUBEOVÁ

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Bohuslava ČUPOVÁ tajemnice školy
Ing. Iva ZÁŠKOLNÁ ekonomka školy
Alena KAČMÁŘOVÁ  
Šárka KAFUROVÁ  
Radomír KONEČNÝ  Školník, údržbář
Rozálie KŘÍSTKOVÁ  
Zdeňka MALINKOVÁ  

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI  
Dana ANTOŠOVÁ vedoucí ŠJ
Pavlína HERŠÁKOVÁ  
Ivana JANDEČKOVÁ  
Renáta VÍCHOVÁ  
Renata ZÁVODNÁ  

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI