Zaměstnanci

UČITELÉ  
Mgr. Petr NESHODA ředitel školy
Mgr. Jarmila BERANOVÁ
Mgr. Hana CMIELOVÁ
Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ
Mgr. Monika HAŠČINOVÁ
Mgr. Hana HOJGROVÁ
Mgr. Martina KAŠTOVSKÁ
Mgr. Kamil KRULÍČEK Koordinátor  ICT
Mgr. Olga KŘENKOVÁ
Mgr. Zdeňka KVĚŤÁKOVÁ
Mgr. Yvonne LOVÁSZOVÁ zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
Mgr. Tamara MANCZALOVÁ
Mgr. Martina VÁLKOVÁ
Mgr. Petra NESHODOVÁ
Mgr. Vladimíra REVENDOVÁ
Mgr. Zuzana RYŠKOVÁ speciální pedagog
Mgr. Petra SOVIAROVÁ
Mgr. Vendula ŠAMAJOVÁ školní psycholog
Ing. Jana ŠELONGOVÁ
Mgr. Kateřina ŠINDELÁŘOVÁ
Mgr. Jana UHROVÁ
Mgr. Michal VARMUS Zástupce ředitele, metodik prevence, kariérový poradce
Mgr. Ivana ZDRÁLKOVÁ
Mgr. Bohuslav ŽÁK

 

VYCHOVATELKY ŠD  
Ivana BARTUSKOVÁ
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Kateřina ČÁPOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Miroslava JANÍKOVÁ vedoucí vychovatelka
Miloslava JUREČKOVÁ
Mgr. Iveta MINISTROVÁ

 

PEDAGOGIČTÍ ASISTENTI
Iva BRZIAKOVÁ
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Lucie FRANKLOVÁ, DiS.
Bc. Kateřina HANÁKOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Daniela JEMELKOVÁ
Andrea KLAPCOVÁ
Iveta MIKOVÁ
Blanka PINKASOVÁ
Bc. Michaela STUPÁROVÁ
Veronika STAŇKOVÁ
Táňa ŠELONGOVÁ
Eva ŠIBLOVÁ
Hana TAUBEOVÁ

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Bohuslava ČUPOVÁ tajemnice školy
Ing. Iva ZÁŠKOLNÁ ekonomka školy
Šárka KAFUROVÁ
Radomír KONEČNÝ  Školník, údržbář
Rozálie KŘÍSTKOVÁ
Zdeňka MALINKOVÁ

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI  
Dana ANTOŠOVÁ vedoucí ŠJ
Pavlína HERŠÁKOVÁ
Ivana JANDEČKOVÁ
Renáta VÍCHOVÁ
Renata ZÁVODNÁ

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI