Zaměstnanci

UČITELÉ  
Mgr. Petr NESHODA ředitel školy
Mgr. Jarmila BERANOVÁ
Mgr. Hana CMIELOVÁ
Mgr. Hana ČÍŽKOVÁ
Mgr. Monika HAŠČINOVÁ
Mgr. Hana HOJGROVÁ
Mgr. Kamil KRULÍČEK Koordinátor  ICT
Mgr. Olga KŘENKOVÁ
Mgr. Zdeňka KVĚŤÁKOVÁ
Mgr. Yvonne LOVÁSZOVÁ zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
Mgr. Tamara MANCZALOVÁ
Mgr. Petra NESHODOVÁ
Mgr. Vladimíra REVENDOVÁ
Mgr. Zuzana RYŠKOVÁ   speciální pedagog
Mgr. Petra STAFFINOVÁ
Bc. Michaela STUPÁROVÁ
Mgr. Jana ŠAFAŘÍKOVÁ
Mgr. Kseniya LAPOTKA školní psycholog
Ing. Jana ŠELONGOVÁ
Mgr. Kateřina ŠINDELÁŘOVÁ
Mgr. Jana UHROVÁ
Mgr. Martina VÁLKOVÁ
Mgr. Michal VARMUS Zástupce ředitele, metodik prevence, kariérový poradce
Ing. Tamara Verykiu
Mgr. Bohuslav ŽÁK

 

VYCHOVATELKY ŠD  
Ivana BARTUSKOVÁ
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Kateřina ČÁPOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Miroslava JANÍKOVÁ vedoucí vychovatelka
Miloslava JUREČKOVÁ
EVA ŠIBLOVÁ

 

PEDAGOGIČTÍ ASISTENTI
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Lucie FRANKLOVÁ, DiS.
Bc. Kateřina HANÁKOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Daniela JEMELKOVÁ
Andrea KLAPCOVÁ
Daryna MAKSYMENKO
Andrea MARÁČKOVÁ
Iveta MIKOVÁ
Tereza NĚMČÍKOVÁ
Karolína NESHODOVÁ
Markéta PEŠOUTOVÁ
Blanka PINKASOVÁ
Veronika STAŇKOVÁ
Táňa ŠELONGOVÁ
Hana TAUBEOVÁ

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Bohuslava ČUPOVÁ tajemnice školy
Ing. Iva ZÁŠKOLNÁ ekonomka školy
Radomír KONEČNÝ  Školník, údržbář
Rozálie KŘÍSTKOVÁ
Petra LINDOVSKÁ
Zdeňka MALINKOVÁ
Lenka ŠIHOROVÁ

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI  
Dana ANTOŠOVÁ vedoucí ŠJ
Pavlína HERŠÁKOVÁ
Dagmar PONČOVÁ
Renáta VÍCHOVÁ
Renata ZÁVODNÁ

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI