Zaměstnanci – 2020/2021

UČITELÉ  
Mgr. Petr NESHODA ředitel školy
Mgr. Jarmila BERANOVÁ
Mgr. Hana CMIELOVÁ
Mgr. Monika HAŠČINOVÁ
Mgr. Hana HOJGROVÁ
Mgr. Kamil KRULÍČEK metodik ICT
Mgr. Olga KŘENKOVÁ
Mgr. Zdeňka KVĚŤÁKOVÁ
Mgr. Zuzana LAŽKOVÁ  speciální pedagog
Mgr. Yvonne LOVÁSZOVÁ zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
Mgr. Tamara MANCZALOVÁ
Mgr. Martina MALÍKOVÁ
Mgr. Petra NESHODOVÁ
Ing. Ivo PAPEŽ
Mgr. Vladimíra REVENDOVÁ
Mgr. Veronika SZTEFKOVÁ
Mgr. Vendula ŠAMAJOVÁ školní psycholog
Ing. Jana ŠELONGOVÁ
Mgr. Kateřina ŠINDELÁŘOVÁ
Mgr. Jana UHROVÁ
Mgr. Michal VARMUS metodik prevence, kariérový poradce
Mgr. Bohuslav ŽÁK
VYCHOVATELKY ŠD  
Ivana BARTUSKOVÁ
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Kateřina ČÁPOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Miroslava JANÍKOVÁ vedoucí vychovatelka
Mgr. Nikola ŠIPEKYOVÁ
PEDAGOGIČTÍ ASISTENTI
Bc. Barbora BUKOVSKÁ
Lucie FRANKLOVÁ, DiS.
Bc. Kateřina HANÁKOVÁ
Nora HERZOGOVÁ
Miloslava JUREČKOVÁ
Andrea KLAPCOVÁ
Pavla PYŠOVÁ
Iveta MIKOVÁ
Táňa ŠELONGOVÁ
Hana TAUBEOVÁ
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  
Bohuslava ČUPOVÁ tajemnice školy
Ing. Iva ZÁŠKOLNÁ ekonomka školy
Vanda BLAŠTÍKOVÁ
Alena KAČMÁŘOVÁ
Šárka KAFUROVÁ
Aleš DVORSKÝ

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI