Kariérový poradce

Mgr. Michal Varmus

Konzultační hodiny čtvrtek 10:55 – 11:40, jindy dle domluvy

Zacílení:

 • na potřeby jednotlivých žáků, tříd a celé školy
 • na osobní rozvoj žáků
 • na pomoc žákům a rodičům při vzdělávání a budoucí volbě střední školy a povolání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profesní orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti kariérového poradenství
 • na informovaní žáků i rodičům v oblasti pracovního trhu a predikce jeho vývoje

Náplň práce:

 • sledování trendů a predikce trhu práce
 • spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti
 • účast na jednáních pracovních skupin, kulatých stolů, workshopů a vzdělávacích  aktivit v rámci pilotního projektu kariérového poradenství
 • definice potřeb žáků v oblasti kariérového poradenství
 • příprava programu exkurzí
 • testování žáků (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového poradenství

Harmonogram práce KP vůči žákům a rodičům:

 • informace o funkci karierového poradce na třídních schůzkách 9. třídy (18.11. 2019)
 • návštěva Úřadu práce (9.10.2019)
 • Kdo zná a umí, ten si píská (K-trio, 13.11. 2O19)
 • návštěva výstavy Středoškolák, vysokoškolák pro JOB (6.12. 2019, Výstaviště) žáky 9. popř. 8 a 7. třídy
 • návštěva soutěže Řemeslo má zlaté dno (KD K-trio, 23.1. 2020)
 • karierové poradenství (průběžně)
 • možnost individuálního testování (Regio adviser, Emiero test osobnosti) a konzultace výsledků (říjen-únor pro 9. třídy, ostatní průběžně)
 • exkurze (průběžně)
 • návštěvy a prezentace středních škol (průběžně)

Co nabízí rodičům a dětem?

 • možnost individuálního testování
  • Regio adviser – test potenciálu a nadání
  • Emiero – test osobnosti
  • konzultace výsledků testování
 • informace o jednotlivých povoláních
  • popis povolání
  • platové poměry
  • výhody a nevýhody, benefity
  • nabídka povolání v Ostravě
  • budoucnost povolání
  • jakou školu žák pro dané povolání potřebuje
 • karierové poradenství
  • jak se orientovat na trhu práce
  • kde zjistit informace
  • nasměrování žáka podle osobních rysů, zájmů a dovedností

Pro koho je poradenství určeno?

 • Všechny žáky, především pro žáky 9. třídy
 • Rodiče žáků

Kde?

 • Kabinet pavilon A přízemí

Kontakty: Email: michal.varmus@zsukrajinska.cz

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI