Kariérový poradce

Mgr. Michal Varmus

Konzultační hodiny středa 13:30-14:30, jindy dle domluvy

Zacílení:

 • na potřeby jednotlivých žáků, tříd a celé školy
 • na osobní rozvoj žáků
 • na pomoc žákům a rodičům při vzdělávání a budoucí volbě střední školy a povolání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profesní orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti kariérového poradenství
 • na informovaní žáků i rodičům v oblasti pracovního trhu a predikce jeho vývoje

Náplň práce:

 • sledování trendů a predikce trhu práce
 • spolupráce s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti
 • účast na jednáních pracovních skupin, kulatých stolů, workshopů a vzdělávacích  aktivit v rámci pilotního projektu kariérového poradenství
 • definice potřeb žáků v oblasti kariérového poradenství
 • příprava programu exkurzí
 • testování žáků (sebepoznání, diagnostika) pro potřeby kariérového poradenství

Harmonogram práce KP vůči žákům a rodičům:

 • informace o funkci karierového poradce na třídních schůzkách 9. třídy 
 • návštěva Úřadu práce
 • návštěva výstavy Středoškolák, vysokoškolák pro JOB (
 • návštěva soutěže Řemeslo má zlaté dno 
 • karierové poradenství (průběžně)
 • možnost individuálního testování (Salmondo, Emiero test osobnosti) a konzultace výsledků (říjen-únor pro 9. třídy, ostatní průběžně)
 • exkurze (průběžně)
 • návštěvy a prezentace středních škol (průběžně)

Co nabízí rodičům a dětem?

 • možnost individuálního testování
  • Salmondo – strukturu osobnosti, motivace, zájmy a schopnosti
  • Emiero – test osobnosti
  • konzultace výsledků testování
 • informace o jednotlivých povoláních
  • popis povolání
  • platové poměry
  • výhody a nevýhody, benefity
  • nabídka povolání v Ostravě
  • budoucnost povolání
  • jakou školu žák pro dané povolání potřebuje
 • karierové poradenství
  • jak se orientovat na trhu práce
  • kde zjistit informace
  • nasměrování žáka podle osobních rysů, zájmů a dovedností

Pro koho je poradenství určeno?

 • Všechny žáky, především pro žáky 9. třídy
 • Rodiče žáků

Kde?

 • Kabinet zástupce ředitele, pavilon S, 1.patro

Kontakty: Email: michal.varmus@zsukrajinska.cz

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI