Školská rada

Složení školské rady:

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Bohuslav Žák –  bohuslav.zak@zsukrajinska.cz – předseda

Mgr. Veronika Sztefková – veronika.sztefkova@zsukrajinska.cz

Zástupci nezletilých žáků:

Bc. Veronika Baďurová – ver.badurova@email.cz

Zuzana Adamovská -zuznes@seznam.cz

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Jan Netolička – netolicka@wigym.cz

Mgr. Miroslav Pacut –  miroslav.pacut@osu.cz

Školská rada vykonává činnosti dle § 168 zákona č. 561/2007 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI