Prohlášení o přístupnosti

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku www.zsukrajinska.cz. 

Stav souladu  

Tato internetová stránka je plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Některé texty nejsou definovány v relativních jednotkách. Pro zvětšení je potřeba použít systémových nástrojů (nastavení prohlížeče). 

Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5, pomocí kaskádových stylů CSS.  

Jiné formáty 

Na našich webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC(X), XLS(X) a PDF. Důvodem je to, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.  

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče. 

DOC(X), XLS(X), PPT(X) – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. 

ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány (komprimovaný soubor je možné dekomprimovat přímo v OS Windows, v případě jiného OS je možné stáhnout zdarma nástroj na dekomprimaci) 

Nepřístupný obsah  

Veškerý obsah stránek je plně přístupný.  

Vypracování tohoto prohlášení přístupnosti 

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20. září 2019. 

Toto prohlášení bylo vypracováno metodou vlastního posouzení provedeného subjektem veřejného sektoru 

Zpětná vazba a kontaktní údaje 

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu zs@zsukrajinska.cz 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI