Školní psycholog

Mgr. Kseniya Lapotka

Kontakt: Kseniya.lapotka@zsukrajinska.cz, 596 965 640, 

Konzultační hodiny: pondělí 15:00-16:00, jindy po domluvě

Působení školního psychologa v rámci výchovně-vzdělávacího procesu spočívá v poskytování komplexních poradenských služeb žákům, jejich rodičům a pedagogům. Školní psycholog se zabývá psychologickou diagnostikou výukových a výchovných obtíží žáků a poskytuje konzultační, poradenské, metodické a intervenční služby nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

  • Náplň činností a služeb nabízených školním psychologem:
  • Diagnostická činnost: Podílí se na diagnostice výukových a výchovných potíží žáků, které vedou k jejich školnímu neúspěchu. Zaměřuje se na diagnostiku klimatu třídy a s tím souvisejících sociálních pozic a vztahů žáků v třídním kolektivu.
  • Poradenská činnost: Poskytuje psychologické poradenství žákům, rodičům a pedagogům ohledně výchovných, výukových, vztahových i osobních záležitostí žáků. Konzultuje s dětmi jejich osobní a vztahové záležitosti a problémy, na základě jejich vlastní iniciativy nebo na doporučení učitelů. Konzultuje s rodiči a učiteli možné přístupy, které by zlepšily potíže žáků.
  • Preventivní činnost: Podílí se na prevenci školní neúspěšnosti, rizikového chování či mezilidských konfliktů, na základě individuální i kolektivní práce se žáky. Usiluje o bezpodmínečné a diskrétní přijetí a komunikaci všech žáků, rodičů a učitelů.
  • Intervenční činnost: Účastní se řešení výchovných a výukových potíží žáků, zaměřuje se na řešení jejich osobních a vztahových záležitostí a navrhuje postupy nápravy zjištěných problémů.
  • Metodická a koordinační činnost: Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Podílí se na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy souvisejících s péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI