Zájmové kroužky

Nabídka kroužků ve školním roce 2020/2021 na ZŠ Ukrajinská

Vzor přihlášky

Název kroužku

Termín

Vyučující

Místnost

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 1. tříd

700 Kč za 30 lekcí

Pondělí 13 – 14 hod.

 

 

 

 

Pondělí 14 – 15 hod.

 

 

 

Čtvrtek 13 – 14 hod.

 

 

 

Čtvrtek 14 – 15 hod.

 

 

Jazyková škola Hello

 

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 2. tříd

700 Kč za 30 lekcí

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 3. tříd

700 Kč za 30 lekcí

Konverzace – angličtina s rodilým mluvčím pro žáky 4. tříd

700 Kč za 30 lekcí

Klub zábavné logiky

6. – 9. tř.

Zdarma – hrazeno z EU

Středa

13:50 – 15:20

Mgr. Michal Varmus

Pav. A

Klub komunikace v cizím jazyce 1.-5. tř. ,

pouze děti z ŠD

Zdarma – hrazeno z EU

Úterý

15:00 – 16:30

p. vych. Šipekyová

ŠD

Keramika II (1., 2 a3.tř.)

cena 500,- Kč/rok

Středa

13:45 – 14:45

p. Klapcová

Keramická dílna

Logopedická příprava

1. třída

zdarma

Úterý

11:50 – 12:35

Mgr. Lažková

Pracovna spec. pedagoga

Všechny kroužky budou pracovat od  21.9. 2020 do konce května (v případě náhrady za odpadlý kroužek  do června 2021).

Platba proběhne v 1. hodině u vedoucího kroužku.

Časy kroužků jsou pouze orientační. Vše bude souviset s  organizací výdeje obědů vzhledem k mimořádným opatřením ke COVIDU.

Upozornění!!!

V současné chvíli zjišťují učitelé úroveň znalostí žáků po uzavření škol v 2019/2020.  Dle konkrétního zjištění budou popřípadě od října zahájeny kroužky doučování. Rodiče budou včas informováni. 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI