Úřední deska

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí
Výsledky zápisu do 1. tříd 2024/2025

10. 4. 2024

 
Oznámení o vyhlášení konkursních řízení  20. 2. 2024  
Koronavirus doporučení k aktuální epidemiologické situaci 2. 3. 2020  
 Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách 17.1.2018  
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách 15.1.2019  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 26.2.2024  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 6. 2. 2023  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 11. 2. 2022  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 10.2.2021  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 7.2.2020  
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 1.3.2019  
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022-2023 10.10.2023  
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021-2022 17.10.2022  
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020-2021 4. 10. 2021  
Archiv výročních zpráv o činnosti    
Školní řád 2023/2024 9.1.2024  
Kamerový systém 1. 9.2018  
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) a vnitřní oznamovací systém    
     
     

Zveřejněné dokumenty:

 
Informace

a) Adresa:

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

telefon: 596 965 640

ředitel školy: 602 534 463

zástupce ředitele: 725 059 624

sekretariát: 725 059 563

ekonom: 724 052 215

vedoucí školní jídelny: 724 030 876

fax: 596 965 640

 b) Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek: 7:00 – 13:00

 c) Elektronická adresa:

www.zsukrajinska.cz,  zs@zsukrajinska.cz

d) Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky: jh8mqw8

 e) Další možnosti elektronické komunikace: nejsou

Ochrana osobních údajů – GDPR

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ 64627896, jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1. ledna 2022 do 31. 12. 2024

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Společnost Moore Advisory CZ s.r.o.,  se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8;

IČ 09692142

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Osoba určená pro věcná jednání je Petr Štětka, tel. +420 227 031 495, mail: petr.stetka@moore-czech.cz

ID datové schránky:  q4hs4wu

Informace pro subjekty údajů 
Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),

*.XML (Extensible Markup Language Document),

*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.ODT (Open Document Text),

*.ODS (Open Document Spreadsheet),

*.ODP (Open Document Presentation),

*.TXT (prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),

*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

*.PNG (Portable Network Graphics),

*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),

*.GIF (Graphics Interchange Format),

*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

*.WAV (Waveform Audio Format),

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

 g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD

 h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

 

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI