Úřední deska

Zveřejněné dokumenty:

NázevDatum vyvěšeníDatum sejmutí
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22:  
Přijetí k základnímu vzdělávání
Rozhodnutí o nepřijetí
Odklady školní docházky
21. 4. 2021
Koronavirus doporučení k aktuální epidemiologické situaci2. 3. 2020
 Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2017 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách17.1.2018
Vyhodnocení rozvojového programu za rok 2018 – Podpora vzdělávání cizinců ve školách15.1.2019
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 202010.2.2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 20197.2.2020
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 20181.3.2019
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019-202014.10.2020
Archiv výročních zpráv o činnosti
Školní řád15.10.2020
Kamerový systém1. 9.2018
Informace o zpracování osobních údajů při testování na onemocnění COVID-1912.4.2021
 
Informace

a) Adresa:

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace

telefon: 596 965 640

ředitel školy: 602 534 463

zástupce ředitele: 725 059 624

sekretariát: 725 059 563

ekonom: 724 052 215

vedoucí školní jídelny: 724 030 876

fax: 596 965 640

 b) Úřední hodiny podatelny

pondělí – pátek: 7:00 – 13:00

 c) Elektronická adresa:

www.zsukrajinska.cz,  zs@zsukrajinska.cz

d) Identifikátor datové schránky:

ID datové schránky: jh8mqw8

 e) Další možnosti elektronické komunikace: nejsou

Ochrana osobních údajů – GDPR

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ 64627896, jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 1.1.2019

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    roman@klimus.cz

ID datové schránky:    ewann52

Informace pro subjekty údajů 
Přehled dalších datových formátů obsažených v datové zprávě

Datovými formáty přípustnými pro datové zprávy dodávané do datové schránky jsou:

*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®),

*.PDF/A (Portable Dokument Format for the Long-term Archiving),

*.XML (Extensible Markup Language Document),

*.FO/*.ZFO (602XML Filler dokument),

*.HTM, *.HTML (hypertextový dokument),

*.ODT (Open Document Text),

*.ODS (Open Document Spreadsheet),

*.ODP (Open Document Presentation),

*.TXT (prostý text),

*.RTF (dokument v textovém standardu RTF),

*.DOC/*.DOCX (dokument MS Word),

*.XLS/*.XLSX (dokument MS Excel),

*.PPT/*.PPTX (MS PowerPoint Presentation),

*.JPG/*.JPEG/*.JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),

*.PNG (Portable Network Graphics),

*.TIF/*.TIFF (Tagged Image File Format),

*.GIF (Graphics Interchange Format),

*.MPEGl/*.MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),

*.WAV (Waveform Audio Format),

*.MP2/*.MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),

Maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky je 10 MB.

Bezpečnost datové zprávy dodávané do datové schránky

Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky. Takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

 g) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě: CD, DVD

 h) Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo škodlivého kódu:

Lze-li z dokumentu, u kterého byl zjištěn chybný datový formát, nebo škodlivý kód,  určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává.

i) Důsledky doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě

Je-li doručen dokument neúplný, či poškozený a lze-li z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se veřejnoprávnímu původci ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, veřejnoprávní původce dokument nezpracovává. Dokument v analogové podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že jej nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, veřejnoprávní původce nezpracovává.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI