Historie školy

Naše škola byla založena jako 13. porubská škola. Je umístěna na V. obvodu a s její výstavbou bylo započato v roce 1965 podle projektu ing. arch. L. Juroka.

Výuka na naší škole byla zahájena 1.září 1966 pro téměř 700 žáků, kteří se začali vzdělávat ve 22 třídách a ve 3 třídách vyrovnávacích. Prvním ředitelem školy se stal pan Mgr.Oldřich Matějů.

Ve školním roce 1973/74 vzrostl počet žáků na rekordních 1 080, takže se vyučovalo ve 36 třídách a ve školní družině bylo nutné zajistit 9 oddělení. Náročná situace byla řešena dvousměnným vyučováním. Tento stav trval však krátce.

Ve školním roce 1980/81, kdy došlo ke zrušení ZŠ na Polské ulici a její žáci přešli k nám, vzrostl počet tříd na 30. Přestože se zvýšil počet žáků, nebylo třeba učit na směny.

V roce 1992 byla zřízena třída pro tělesně handicapované děti. Tak vznikla myšlenka i nadále se věnovat dětem s tělesným handicapem. Budovaly se bezbariérové přístupy, byly pořízeny schodolezy na přepravu dětí na vozíku.

V roce 2004 byla otevřena speciální třída pro děti s aspergrovým syndromem. Celým systémem vzdělávání se prolíná výchova ke zdravému životnímu stylu a tématy ochrany člověka za mimořádných událostí. Zaměřujeme se na prevenci sociálně patologických jevů, spolupracujeme s PPP Poruba, Domy dětí a mládeže, s knihovnou ve Svinově a na ulici Vietnamská, s Městskou policií i Policií ČR, Krizovým centrem, Střediskem výchovné péče v Opavě.

Od září 2007 se i u nás začalo pracovat podle nového školního vzdělávacího programu, díky kterému  například vyučujeme anglický jazyk již od 1. třídy, práce s počítači vyučujeme od 4. třídy a druhý cizí jazyk zařazujeme již od 7. třídy.

V  září 2009 bylo otevřeno nové multifunkční hřiště.

ŘEDITELÉ OD ROKU 1966

Mgr. Matějů Oldřich ( 1966 – 1970 )

Korabečná Žofie ( 1970 – 1971 )

Martínek Ivo ( 1971 – 1974 )

Kalašová Marie ( 1974 – 1977 )

Plánička Radoslav ( 1977 – 1980 )

Krčová Vlasta ( 1980 – 1986 )

Mgr. Kořistka Petr ( 1986 – 1991 )

Mgr. Kubátová Kateřina ( 1991 – 2004 )

Mgr. Neshoda Petr ( 2004 – dosud )

Informace o historii naší školy se dozvíte i z almanachu (bez interaktivních odkazů),  který byl vydán k 50. výročí založení školy v roce 2016.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI