Pedagogický sbor

Představujeme Vám současný pedagogický sbor působící na naší škole (škol. rok 2021/2022)

Současný  ředitel Mgr. Petr Neshoda je ve funkci od roku 2004.

Psát je možno také na školní mail zs@zsukrajinska.cz, zpráva bude příslušnému učiteli předána.

Učitelé 1. stupně

Jméno Třídnictví zs@zsukrajinska.cz
Ing. Šelongová Jana 1.A jana.selongova@zsukrajinska.cz
Mgr. Revendová Vladimíra 1.B vladimira.revendova@zsukrajinska.cz
Mgr. Neshodová Petra

 1.M

petra.neshodova@zsukrajinska.cz
Mgr. Hana Hojgrová 2.A hana.hojgrova@zsukrajinska.cz
Sabina Slováková 2. B sabina.slovakova@zsukrajinska.cz
Mgr. Ryšková Zuzana 2. C (1., 2.) zuzana.ryskova@zsukrajinska.cz
Mgr. Hana Čížková 3. A hana.cizkova@zsukrajinska.cz
Ing. Tamara Verykiu 4. A tamara.verykiu@zsukrajinska.cz
Mgr. Krulíček Kamil 5. A kamil.krulicek@zsukrajinska.cz
Mgr. Bohuslav Žák 5. B bohuslav.zak@zsukrajinska.cz
Mgr. Křenková Olga 5.C (3., 4.,5.) olga.krenkova@zsukrajinska.cz
Mgr. Manczalová Tamara tamara.manczalova@zsukrajinska.cz

Učitelé 2. stupně

Jméno Třídnictví zs@zsukrajinska.cz
Mgr. Kvěťáková Zdeňka 6. A zdenka.kvetakova@zsukrajinska.cz
Mgr. Cmielová Hana 7. A hana.cmielova@zsukrajinska.cz
Mgr. Beranová Jarmila 7. B jarmila.beranova@zsukrajinska.cz
Mgr. Varmus Michal 8. A michal.varmus@zsukrajinska.cz
Mgr. Haščinová Monika 8. B monika.hascinova@zsukrajinska.cz
Mgr. Jana Uhrová 9. A jana.uhrova@zsukrajinska.cz
Mgr. Kaštovská Martina martina.kastovska@zsukrajinska.cz
Mgr. Malíková Martina martina.malikova@zsukrajinska.cz
Ing. Papež Ivo ivo.papez@zsukrajinska.cz
Mgr.Neshoda Petr, ředitel školy zs@zsukrajinska.cz
Mgr.Lovászová Yvonne, zástupkyně ředitele, výchovný   poradce yvonne.lovaszova@zsukrajinska.cz

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI