Školní jídelna

Jídelníček prosinec 2023Měsíční jídelníček Týdenní jídelníčekTýdenní jídelníček

nebo na www.strava.cz

Změna jídelníčku vyhrazena.
V DOBĚ VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ JE VŠEM STRÁVNÍKŮM POSKYTOVÁN PITNÝ REŽIM.

Ceny stravenek

a zařazování žáků do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce:

cena stravenky od 1.9.2022 trvalý příkaz družina – pitný režim
7-10 let 32 704 20
7-10 let dieta 33 726 20
11 – 14 let 34 748 20
11 – 14 let dieta 35 770 20
15+ let  35 770
15+ let dieta 36 792
Cizí strávníci 80
Výše trvalého příkazu je vypočítána na max. počet pracovních dnů v měsíci – 22.

Pitný režim ve školní družině 20 Kč / měsíc. 

Odhlašování stravenek

do 13:00 hod. předchozího dne. 

V případě neúčasti ve škole (nemoc, ozdravný pobyt, dovolená atd.) je strávník povinen si oběd odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu doúčtován doplatek do plné výše ceny oběda. První den neplánované nepřítomnosti se počítá jako přítomnost ve škole. Oběd je možno odebrat do jídlonosiče nebo propadne. Tento oběd se nedoplácí, každý další už ano.

Prodej stravenek (v průběhu měsíce):
  • V pondělí do 8:00 hod. lze zakoupit i odhlásit stravenky na pondělí 
  • úterý – pátek do 10:00 hod. prodej stravenek na následující den

Vedoucí ŠJ – Dana Antošová           tel. 596 965 640, 724 030 876                                                           e-mail: dana.antosova@zsukrajinska.cz

Stravné je přihlášeno vždy od 1. v měsíci i v případě, že ještě nedošla platba. Platbu je třeba odeslat nejpozději k 18. dni předcházejícího měsíce. Pokud je strávník nemocný (není ve škole), je povinen si obědy sám odhlásit. Nárok na oběd za zvýhodněnou cenu – pouze 1. den nemoci. V dalších dnech nemoci, v době prázdnin, dnech ředitelského volna budou žáci platit plnou cenu, tj. cena stravenky + 44 Kč.

Ukončení stravování

nestačí pouze zrušit trvalý příkaz, ale je nutné tuto skutečnost nahlásit vedoucí školní jídelny. Na prázdniny, žákovské volno – strávníci platící BÚ nemají obědy nikdy přihlášeny, obědy je možné přihlásit (přes strava.cz – ne mailem, osobně, telefonicky).

Stručný návod pro odhlašování / přihlašování stravy přes internet naleznete zde.

Vnitřní řád školní jídelny

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI