O naší škole

Prezentace školy

krátké video. 

Zaměření školy

Jsme základní škola s výukou podle ŠVP s názvem ŠKOLA PRO VŠECHNY
Hlavní linií je zaměření na jazykovou výuku

Výuka anglického jazyka od 1. třídy, důraz na málopočetné skupiny (v roce 2019/2020 průměr 14 žáků na skupinu).
Výuka druhého cizího jazyka od 7. třídy s dotací 3 hodiny týdně (v současnosti nabízíme  jazyk ruský a jazyk španělský).
Dvě moderní digitální jazykové laboratoře (jediná ZŠ v Porubě) s obrovským množstvím výukových materiálů pro efektivní a atraktivní výuku.

Od školního roku 2020/2021 spouštíme výuku metodou CLIL, to znamená, že si žák osvojuje současně znalosti daného předmětu s pojmy v angličtině.

Dále se zaměřujeme        

Talentovaní žáci se na ZŠ Ukrajinská mohou realizovat mnoha způsoby, a to nejen v rámci výuky, ale také volnočasových aktivit. Škola se profiluje jako vzdělávací ústav poskytující kvalitní jazykové vzdělání, což umožňuje nejen moderní jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků zprovozněná od počátku školního roku 2019/2020, ale také vyučovací lekce s rodilou mluvčí, které mají děti od páté třídy jedenkrát týdně zahrnuty do rozvrhu. Ani mladší žáci nepřišli zkrátka – mohou navštěvovat jedenkrát týdně konverzaci s rodilým mluvčím jako odpolední kroužek. Žáci II. stupně se účastní zahraničních exkurzí, díky kterým poznávají svět a aktivně uplatňují nabyté jazykové znalosti. Pro všechny fanoušky výuky cizích jazyků škola pořádá každý rok v březnu konverzační odpoledne v cizích jazycích, kde žáci prezentují své dovednosti a pokroky.

            I děti, které jazykovou výuku nepovažují za nejoblíbenější předmět, si přijdou na své. Pedagogové školy si plně uvědomují, že aktivní a smysluplné trávení volného času je nejlepší prevencí sociálně patologických jevů, které by mohly zasáhnout děti a mládež školou povinnou. Proto funguje na ZŠ Ukrajinské hned několik kroužků. Výtvarně nadané děti mohou v odpoledních hodinách navštěvovat kroužek keramiky. Pro ty, kteří mají rádi stolní hry a řešení různých zapeklitých úkolů, je zde Klub zábavné logiky. Protože škola disponuje dobrým sportovním zázemím, nabízí svým žákům hned několik sportovních kroužků – mnohaletou tradici má florbalový i atletický kroužek. V nabídce najdeme také stretching jógu. Děti, které by se rády v budoucnu realizovaly ve světě médií, se mohou zapojit do tvorby školního časopisu Sovička, který vychází pětkrát ročně v podobě dvojčísla.

            Škola se také zapojuje do mnoha soutěží. Učitelé se dětem individuálně věnují tak, aby mohly uspět a dále rozvíjet své nadání. Každoročně se tak žáci ZŠ Ukrajinská účastní olympiády z českého jazyka, dějepisu, zeměpisu, recitačních, výtvarných a konverzačních jazykových soutěží i různých sportovních klání. Ve vestibulu školy jsou k vidění diplomy a poháry, které se žákům podařilo získat.

Takže ať už jsou děti talentované v jakémkoli směru, na ZŠ Ukrajinská určitě najdou způsob, jak na sobě pracovat a dále se vyvíjet.

 

Procházka školou

 

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI