Žákovská samospráva

V letošním školním roce jsme opět zřídili na naší škole žákovský parlament.

Činnost žákovského parlamentu 2023/2024

4.-8.3. 2023 – Týden v barvách

Tento týden byl pro naši školu velice zajímavý. Žákovský parlament si nejen pro žáky, ale také učitele, připravil týdenní akci, kde se měl každý obléct do jedné barvy, určené na daný den. Teprve nyní jsme zjistili, kolik odstínů vůbec existuje. ,,Zelená nebo žlutá?“ , ,,růžová nebo červená?“, nebylo třídy, která by se shodla pouze na jednom. Růžový den, zcela poslední barva naší akce, byl asi pro všechny nejzajímavější. Někteří kluci se této barvy ujali na výbornou a mimo růžového trička přišli také s růžovou čelenkou. Děti byly natolik kreativní, že si v barvách dne braly deštníky, plyšáky, sluneční brýle, kravaty, paruky a dokonce i plyšové overaly.

(Chtěli bychom tímto moc poděkovat všem zúčastněným, ale i žákovskému parlamentu, který akci navrhl a uskutečnil.)

Za ŽP A. Netoličková, 9.B

foto: Barevný týden | ZŠ UKRAJINSKÁ, Ostrava – Poruba (zsukrajinska.cz)

 

Zástupci školního parlamentu pro šk. Rok 2023/2024

4.A: Gorolová E., Chudejová H.

4.B: Habrnal Z., Nguyen Minh Khang

5.A: Smutný O., Jadavanová S.

6.A: Kurková J., Kostka D.

7.A: Sikorová M., Dostál T.

8.A: Honová V., Rajbovský P.

9.A: Lachová M., Neshoda K.

9.B: Žídková T., Netoličková A.

 

 

Obecné informace

Žákovská samospráva ZŠ Ukrajinská 1533

 

Náplň

 1. Žáci se aktivně podílejí na chodu a životě školy.
 2. O svých námětech a přáních, které vycházejí z třídnických hodin a společných aktivit, informují vedení školy.
 3. S podporou vedení realizují akce, které s vedením školy projednali.

Volba žákovské samosprávy

 1. Žáci jsou voleni svými třídními kolektivy na začátku školního roku
 2. Jsou voleni 2 zástupci ze 4.-9. tříd většinovou volbou
 3. Žák musí se svou funkcí souhlasit
 4. Žáka může s jeho souhlasem navrhnout kdokoliv ze třídy nebo třídní učitel
 5. Volby probíhají za přítomnosti třídního učitele popř. jiného pedagoga,
 6. Pokud nebude ve třídě jiný kandidát, může automaticky pokračovat žák zvolený v minulém školním roce

Práva a povinnosti člena samosprávy

 1. Právo volit a být volen
 2. Pravidelně se účastnit schůzek samosprávy
 3. Pokud se člen nezúčastní tři schůzek bez omluvy, může být nadpoloviční většinou členů samosprávy vyloučen
 4. Přicházet s nápady, které by pomohly zlepšit prostředí školy
 5. Komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace
 6. Informovat samosprávu o připomínkách tříd a projednávat jejich návrhy
 7. Podílet se na informování samosprávy na webových stránkách školy

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI