Pololetní plán

Termíny hlavních akcí a činností školy – 2020/2021

Září 21. 9. 2020 (od 16 hod.) Třídní schůzky + schůzka Nadačního fondu dětí ZŠ Ukrajinská

Volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady

Říjen 29. a 30. 10. 2020 Podzimní prázdniny

 

Listopad
  23. 11. 2020 Čtvrtletní pedag. rada
  23. 11. 2020 (16-18 hod.) Konzultace o prospěchu a chování

+ 9. třídy třídní schůzky k přihláškám na střední školy

Prosinec 4. 12. 2020 Mikuláš (1. st.)

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  8. 12. 2020 Vánoční jarmark

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  23.12.2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny
Leden 4. 1. 2021 Zahájení vyučování v novém roce 2021
  18. 1. 2021 Pedagogická rada
  28.1.2021 Vysvědčení za 1. pololetí
  V průběhu ledna Recitační soutěž

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  29. 1. 2021 Pololetní prázdniny
Únor 15. – 21. 2. 2021 Jarní prázdniny
Březen 10. 3. 2021 Den otevřených dveří

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  25. a 26. 3. 2021 Den učitelů – návštěva sport. centra Fajne

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  25. 3.2021 Konverzační odpoledne v cizích jazycích

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

Duben 6. 4. a 7. 4.2021 Zápis do 1. tříd
  1. 4. 2021 Velikonoční prázdniny
  19. 4. 2021 Pedagogická rada + konzultace o prospěchu
  30. 4. 2021 Den čarodějnic

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

Květen 24. 5. 2021 Konzultace o prospěchu pro zvané
  27. 5. 2021 Hvězdička

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

  31. 5. 2021 Děn dětí

Tato akce se bude konat pouze za příznivých podmínek vzhledem ke COVID-19.

V případě nařízení mimořádných opatření a omezení se neuskuteční.

 
Červen
  10. 6. 2021 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
  Červen Školní výlety
  21. 6. 2021 Pedagogická rada
  30. 6. 2021 Vysvědčení za 2. pololetí,

pedagogická rada

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI