Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu najdete pod přiděleným registračním číslem v druhé polovině dubna.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD se skládá ze dvou částí

 1. Administrativní část

Je nutno vyplnit přihlášku a zaregistrovat si termín motivační části zápisu online kliknutím na banner rezervačního systému umístěný na www.zsukrajinska.cz v časovém období 1. 4. 2022 od 8.00 hod. do 6. 4. 2022 do 17.00 hod.

Doplněnou přihlášku odevzdejte při motivační části zápisu:

 • Osobním podáním.
 • V případě, že nemáte možnost si přihlášku vytisknout, vytiskne vám ji škola   
 • V případě, že máte problém elektronickou přihlášku podat, prosím, kontaktujte ředitele školy na tel. 602 534 463.

2. Motivační část

Proběhne jako osobní konzultace v naší škole v uvedených termínech v čase dle registrace v rezervačním systému:

Do běžných třídkritéria přijetí a pravidla hodnocení

4. dubna 2022 od 12 do 17 hodin

5. dubna 2022 od 12 do 17 hodin

Do tříd s prvky Montessori Kritéria přijetí a pravidla hodnocení

6. dubna 2022 od 12 do 18 hodin

Do speciálních třídKritéria přijetí a pravidla hodnocení

5. dubna 2022 od 12 do 17 hodin

Dokumenty potřebné k zápisu:

Nutně si přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vytištěnou přihlášku z rezervačního systému. Dále si s sebou můžete vzít výstup z diagnostiky školní připravenosti nebo portfolio ze školky.

Žádost o odklad školní docházky

Postup je stejný jako u podání přihlášky k zápisu do 1. třídy, pouze v potvrzovacím mailu vyberete místo přihlášky „žádost o odklad“.

K zápisu je nutné se přihlásit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Dokládá se:      

 • žádost o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
 • doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

Stručný návod k podání ON-LINE PŘIHLÁŠKY

Desatero pro rodiče – informace o tom, jak může do doby zahájení povinné školní docházky zákonný zástupce pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

Kritéria přijetí do běžné 1. třídy:

Do naplnění kapacity 48 žáků  přijímáme

 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2020 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
 • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu, nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (1. – 6.4.2022) žákem školy 2 bod
 • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení:
    Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 48 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče.

   V případě rovnosti bodů na 48.  a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy.

Prezentace školy

Krátké video

Pozvánka k zápisu

Fotoalbum 2022

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI