Krizová škola

Od 1. 3. 2021 pokračuje na naší škole péče o děti (1.-4. třída) zaměstnanců vybraných profesí.

Děti se na ranní družinu budou scházet od 6 hodin v budově školní družiny (samostatná budova naproti hlavnímu areálu školy), odpoledne si je rodiče budou vyzvedávat tamtéž.

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem o pobyt svých dětí na naší škole, aby zaslali mail na zs@zsukrajinska.cz s uvedením

  • jméno, příjmení, třída;
  • doba pobytu na naší škole od – do;
  • co nejpřesnější čas příchodu a odchodu (provoz zajišťujeme od 6 hod. do odpoledne);
  • stravování ve školní jídelně ANO – NE (strava je zdarma);
  • kontakt na zákonné zástupce.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI