Zápis do běžných tříd

2. dubna 2024 od 12 do 17 hod.

3. dubna 2024 od 12 do 17 hod.

 

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě běžné první třídy, které budou naplněny maximálně celkem do počtu 48 žáků. 

Kritéria přijetí:

  • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a v roce 2023 mělo odloženou povinnou školní docházku 4 body
  • zapisované dítě má trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu, nemělo odloženou povinnou školní docházku 3 body
  • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu a má sourozence, který je v době zápisu (1. – 4. 4. 2024) žákem školy 2 body
  • zapisované dítě nemá trvalé bydliště ve školském spádovém obvodu 1 bod

Pravidla hodnocení :

Žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání budou přiděleny body podle hodnotících kritérií a následně seřazeny od nejvyššího po nejnižší bodový součet. Do školy může být přijato maximálně prvních 48 dětí. V minulosti naše škola přijala vždy všechny uchazeče.    V případě rovnosti bodů na 48.  a 49. místě bude na přesné určení pořadí všech žádostí, které mají stejný počet bodů, jako má žádost na 48. místě, použit los za přítomnosti ředitele školy, předsedy školské rady a učitelky prvního stupně. Na losování budou přizváni emailem i zástupci dětí, kterých se losování bude týkat. Termín losování bude zveřejněn i na webových stránkách školy

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI