Testování

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy.

Testování probíhá dle zákona o zdraví lidu, tedy bez souhlasu, samoodběrem testy SINGCLEAN. U žáků 1.-3. tříd a žáků speciální tříd je možná asistence třetí osobou (rodičem – bude řešeno individuálně na základě žádosti řediteli školy). V případě pozitivního testu budete vyzváni k okamžitému vyzvednutí dítěte.

Žák, který nebude testován, se nemůže účastnit prezenční výuky. Jeho absence se bude evidovat jako omluvená. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, ale poskytneme mu přiměřenou formu studijní podpory (práce na doma).

Testovat se bude ve dnech:

pondělí a čtvrtek

Pokud není dítě v uvedený den přítomno, testuje se první den po příchodu do školy.

Průběh testování:

Testování v ranní družině – pokud dítě navštěvuje školní družinu, bude ihned otestováno po příchodu v budově školní družiny ve třídě k tomu určené.

Testování žáků probíhá ve třídě za podmínek určených MŠMT v době mezi 8.00 – 8.30 hod. v pondělí a ve čtvrtek.

Nemusí se testovat:

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.)

Nošení roušek:

K ochraně dýchacích cest lze u dětí použít chirurgickou roušku (za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).

Více informací:

Informace pro rodiče

Informace

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI