Změny plateb od září 2022

Stravné

 

Od 1. září 2022 dochází ke změně výše stravného pro jednotlivé kategorie žáků :

Žáci 7-10 let 32 Kč/oběd…704 Kč/měsíc

Žáci 7-10 let dieta : 33 Kč/oběd…726 Kč/měsíc

Žáci 11-14 let : 34 Kč/oběd …748 Kč/měsíc

Žáci 11-14 let dieta : 35 Kč/oběd …770 Kč/měsíc

Žáci 15 a více let : 35 Kč/oběd …770 Kč/měsíc

Žáci 15 a více let dieta : 36 Kč/oběd …792 Kč/měsíc

 

Pitný režim ve školní družině : 20 Kč/měsíc

Upravte si prosím výši plateb Vašich trvalých příkazů nejpozději do 15.8.2022

 

Před zahájením stravování si noví žáci školy zakoupí v kanceláři školní jídelny čip

v hodnotě 130 Kč, ostatním zůstává v platnosti jejich stávající stravovací karta.

Při její eventuální ztrátě je žák povinen zakoupit si čip.

 

Školné

Pro školní rok 2022 / 2023 činí výše úplaty za školní družinu 150 Kč / měsíc.

Úhrady na školní rok 2022 / 2023 jsou splatné ve dvou splátkách, a to :

na období 9 – 12 /2022 : částka 600 Kč…splatnost do 30.9.2022

na období 1 – 6 / 2023 : částka 900 Kč…splatnost do 31.1.2023

Platba se hradí za každého žáka přihlášeného do školní družiny bez ohledu na skutečnost, zdali družinu navštěvuje či nikoli. Povinnost úhrady končí písemným odhlášením žáka

ze školní družiny.

Variabilní symboly přidělené žákům se nemění.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI