Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Školní rok 2021/2022 uzavřeli deváťáci rozhlasovými vzpomínkami na uplynulých 9 let na naší škole a jako památku na své působení nám nechali ve sborovně krásné koláže.

Školní rok 2021/2022 jsme zahájili ve znamení covidu – nošení roušek a respirátorů, plošné testování a karantény jednotlivých tříd.
Přesto jsme nabídli  žákům širokou možnost zapojení do kroužků doučování a tak jsme jim pomohli dohnat učivo, které se jim nepodařilo vstřebat v průběhu dlouhé pandemie.
Pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili jazykového kurzu zaměřeného na metodu CLIL v rámci programu Erasmus. V některých předmětech žáci používají české a anglické pojmy, tím dochází k propojení obou jazyků a zlepšení jazykové zdatnosti žáků 
Naštěstí postupně docházelo k uvolňování přísných opatření, takže se nám ve 2. pololetí školního roku podařilo zorganizovat po dvou letech lyžařský kurz, navštívili jsme sportovní centrum Fajne, opět jsme začali chodit do divadla. Zapojovali jsme se do různých akcí ať pořádaných ve škole nebo mimo školu. Jednalo se např. o Den s univerzitami na Wigymu, soutěže Řemeslo má zlaté dno.
Přijali jsme do svých kolektivů děti z Ukrajiny a snažili se jim pomoci s adaptací na nové prostředí ve škole s jiným jazykem.
Nyní přejeme všem dětem hezké a bezpečné prázdniny a těšíme se na setkání v září.

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI