Zápis do školní družiny

V pondělí, dne 1. 9. 2014, proběhne v kanceláři  školní družiny v době od 6.00 do 16.30 hod. zápis do školní družiny.

Zápisní lístek ke stažení – zde

Bez řádně vyplněného zápisního lístku odevzdaného zákonným zástupcem nebude moci být dítě do školní družiny přijato.

Zápis se týká všech dětí, i z předešlých ročníků.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI