Volba školské rady

29. 9. 2014 proběhne volba zástupců  rodičů nezletilých žáků a pedagogických pracovníků do školské rady.

Návrhy na kandidáty  zástupců z řad rodičů předejte volební komisi  v kanceláři školy nebo na e-mail zs@zsukrajinska.cz nejlépe do  15. 9. 2014.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI