Zápis do školní družiny

  1. 9. 2021 od 6 do 14 hod. v budově školní družiny.

Bez odevzdaného zápisního lístku (obdržíte u zápisu) nemůže být dítě do školní družiny přijato!

Týká se i dětí, které již ŠD navštěvovaly.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI