Zahájení školního roku a protiepidemická opatření

Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021 v 8 hodin.

Přináší s sebou některá opatření:

Testování

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (s výjimkou 1. tříd, budou se testovat 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
Někteří z Vás máte stále strach, že testovací tampon poškodí nosní sliznici nebo způsobí krvácení. Chci zdůraznit, že bude prováděn samoodběr! V manuálu se píše, že zhruba 2,5 cm do nosní dírky. Nikdo nebude nad dítětem stát a nutit ho, aby překročilo míru bolesti. Prostě bude to provádět tak, aby mu to nebylo nepříjemné. Teprve až potom k testování přistoupí pedagogický pracovník, který dítěti pomůže s vyhodnocením testu. 
I přesto si žák může přinést vlastní test ze slin, který je uveden v seznamu vydaném MZd (viz příloha), který provede před pověřeným pracovníkem školy (seznam povolených antigenních testů).

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  Prosíme o nahlášení a doložení těchto výjimek nejpozději 1. září. 

V případě, že žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. Nemůže se zúčastnit aktivit v TV a HV, při konzumaci potravin a nápojů musí vždy sedět v místě k tomu určeném s minimální vzdáleností 1,5 m od ostatních osob. 

V případě, kdy žák odmítne jak testovánítak nošení ochranného prostředku, bude poslán domů!  (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku).  Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání, musí být omluven v souladu se školním řádem. Podrobněji Manuál k provozu škol a testování – viz odkaz níže.

  1. Výsledky testování

Při pozitivním výsledku testu 1. září a 6. září některého žáka z dané třídy, se žák odebere do izolační místnosti, informuje se zákonný zástupce, se kterým opustí školu a musí absolvovat kontrolní PCR test. Ostatní děti zůstávají ve třídě a učí se nadále. 
Problém nastává při pozitivním výsledku 9. září. Bohužel domů odchází celá třída, která čeká na výsledek kontrolního PCR testu. O dalším průběhu pak bude rodiče informovat ředitel školy. 

  1. Ochrana dýchacích cest

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.  V případě, že jsou děti negativně testovány a jsou usazeny ve třídě a vzdělávají se, nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest. 

  1. Návrat z ciziny

Pokud žák byl  v zahraničí a nebyl očkován proti Covidu-19 nebo v posledních 180 dnech neprodělal onemocnění Covid-19, platí tato pravidla:Návrat ze země zelené nebo oranžové (země s nízkým a středním rizikem nákazy), může být vpuštěn do školy/do práce ihned po návratu ze zahraničí. Do výsledku testu na Covid-19 je však povinen používat respirátor (nikoliv roušku). Test na Covid-19 musí být proveden do 5 dnů od návratu do ČR. Návrat ze země světle nebo tmavě červené (země s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy) nebo země černé (země s extrémním rizikem nákazy), musí se žák nebo zaměstnanec podrobit samoizolaci a do výsledku RT-PCR testu, který ukončuje povinnost samoizolace, nemůže být vpuštěn do školy. 

MŠMT Manuál k provozu škol a testování

V případě nejasností kontaktujte ředitele školy. 

Organizaci prvního týdne pro prvňáky zveřejníme 27. 8. 2021.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI