Výsledky zápisu do 1. tříd 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

 zveřejněno 10. 4. 2024

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165  odst. 2 písm. e)  a § 183 odst. 2 zák. č. 561//2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizaci od školního roku 2024/2025

u dětí s těmito registračními čísly:

BĚŽNÁ TŘÍDA

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 7KGSO
2 21XBA
3 9IWTQ
4 1GRKN
5 5YH5W
6 QTE1M
7 ND9PD
8 V7I9I
9 IMTEI
10 8PQWX
11 SVX0Y
12 UWMD4
13 CHI87
14 XVEZ8
15 1JZ77
16 AXR8Y
17 ZL38J
18 OIJTH
19 LCLDO
20 U6RJY
21 567SC
22 7VIWA
23 AVJSQ
24 QTBUK
25 WGP9M

 

MONTESSORI TŘÍDA

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 AKK8G
2 AWXV0
3 VJM8X
4 ULUJL
5 667KU
6 PC1KV
7 4Q87Y
8 SCKNC
9 3HUQC
10 WVW7G
11 DJYBB
12 52Q29
13 4276D
14 PX2Z0
15 TJ5SK
16 LLWSY
17 DTLVG

 

SPECIÁLNÍ TŘÍDA

Pořadové číslo Registrační číslo
1 RM7H8
2 P1PVG
3 AHRM2
4 C0P1X
5 0DMID
6 1HS2X

 

Nepřijatí BĚŽNÁ TŘÍDA 

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 0QBRH

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvkové organizace ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Mgr. Petr Neshoda, ředitel školy

 

 

PŘERUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 7WOCL
2 208N7
3 Y4VSR
4 WB6FX
5 EAY0F
6 RV8G4
7 1QHX9
8 CC3E3
9 OKHBU

 

UDĚLEN ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY O JEDEN ROK

 

Pořadové číslo Registrační číslo
1 DABBA
2 ISZB0
3 8GD5G

 

 ZRUŠENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Pořadové číslo Registrační číslo
1 Y5WW0
2 4AD77
3 4ETZP
4 F409U
5 TH9PF
6 LIO65
7 5Z8DT

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI