Volby do školské rady

Vážení rodiče,

21. září 2020 proběhnou volby zástupců zákonných zástupců do školské rady. Vzhledem k situaci budete s kandidáty blíže seznámeni na krátké třídní schůzce, od třídního učitele dostanete hlasovací lístek, vyberete 2 kandidáty (dle níže uvedené informace o proběhu voleb). Hlasovací lístek vhodíte do urny u vrátnice.

1.třídy a dvě speciální třídy nebudou mít třídní schůzky, přijďte pouze zvolit zástupce do školské rady.

Kandidaturu přijaly:

Jméno kandidátaTřída dítěteTrvalý pobyt
Adamovská Zuzana3. A, 7. BOstrava-Poruba, Ukrajinská 1476/32
Baďurová Veronika2. AOstrava-Poruba, Vietnamská 1489/2
Kurková Jana3. A, 5. AOstrava-Třebovice, Zemědělská 5279/22
Řeháková Romana4. B, 7. BOstrava-Poruba, Ukrajinská 1446/1

Informace o průběhu voleb

 1. Volby probíhají tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
 2. Oprávněnými voliči zákonných zástupců nezletilých žáků jsou zákonní zástupci nezletilého žáka školy.
 3. Poté, co třídní učitel ověří, zda je volič oprávněn volit, obdrží hlasovací lístek.
 4. Oprávněný volič volí vybrané kandidáty tak, že na hlasovacím lístku zakroužkuje nejvýše tolik pořadových čísel před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas, kolik kandidátů je v daných volbách do školské rady voleno. (2)
 5. Hlasovací lístek vloží oprávněný volič do urny umístěné u vrátnice.
 6. Za neplatný hlasovací lístek je považován takový:
  1. Na němž je zakroužkováno více pořadových čísel kandidátů, než kolik je v daných volbách voleno.
  2. Na němž není zakroužkováno ani jedno z pořadových čísel kandidátů.
  3. Který je přetržen.

Výsledky voleb budou zveřejněny 30. září 2020.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI