Třídní schůzky, volby, nadace 21. 9. 2020

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s COVID-19 budou třídní schůzky pouze 15ti minutové (jedno z doporučení protiepidemiologického  opatření).

Proběhne seznámení s novými třídními učiteli, předání základních informací o letošním školním roce, informace o nadačním fondu a hlavně předání volebního lístku a představení kandidátů k volbám do školské rady (více informací najdete na školním webu – zsukrajinska.cz). 

Třídní schůzky nebudou začínat hromadně, budou se lišit začátky v jednotlivých třídách, tak ať před volební urnou se nestojí řada. 

Třída21. 9. 2020 doba třídních schůzek
4. A16:30 – 16:50
4. B 16:30 – 16:50
6. B16:30 – 16:50
9. A16:30 – 16:50
3. A16:50 – 17:10
5. A16:50 – 17:10
6. A16:50 – 17:10
7. A16:50 – 17:10
2. A17:10 – 17:30
7. B17:10 – 17:30
8. A17:10 – 17:30

Třídy 1. A, 1. B, 2. C a 5. C, ve kterých již třídní schůzky proběhly, mohou přijít pouze volit. Na vrátnici budou seznamy těchto tříd, proti podpisu volební komise předá hlasovací lístek a rodiče mohou volit.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI