Ukrajinská osvobozuje Ostravu

30. dubna to bude přesně 70 let od doby, kdy byla na konci 2. světové války osvobozena Ostrava. K tomuto výročí byl zahájen také projekt 70. výročí osvobození Ostravy, k němuž se připojila také naše škola. Žáci druhého stupně se zapojili prostřednictvím projektového vyučování – v rámci hodin dějepisu si poslechli přednášku, zhlédli dokument a následně ve skupinách vyráběli plakáty s tématy, která s osvobozením našeho města souvisejí. Z nejzdařilejších plakátů byla na chodbě vedoucí k tělocvičně zhotovena výstava. Autoři nejlepších děl pak ve čtvrtek 16. dubna absolvovali s vyučující dějepisu naučnou exkurzi po Moravské Ostravě, při níž navštívili místa tematicky spojená s koncem 2. světové války v Ostravě – Prokešovo náměstí, vilu Oskara Schindlera, Památník Rudé armády v Komenského sadech, most Miloše Sýkory, Zeyerovu ulici.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI