Školní Hvězdička

Jedná se o tradiční udělování ocenění vybraným žákům naší školy, kteří vynikají svým prospěchem, chováním či ve školních i mimoškolních aktivitách. Každoročně je na Hvězdičku navrženo několik žáků jak 1., tak 2. stupně. Z nich je posléze vybráno 5 nejlepších, kteří ocenění získají, spolu s pamětním listem a dárkem. Tytéž ceny získá nakonec ještě žák, jenž se zasloužil o největší zlepšení svého školního prospěchu. Slavnostní předávání probíhá v Centru volného času, jeho součástí je také kulturní program, do něhož se vždy aktivně zapojují žáci celé naší školy.

Letos  se ocenění předávalo 25. 6. 2015. Z 16 nominovaných letos  Hvězdičku získali:

  • Michal Matoušek, 2. A
  • Adam Tomášek, 4. A
  • Jan Číž, 5. B
  • Adam Bědroň, 7. A
  • Marian Pirhala, 9. A

Hvězdičku za nejvýraznější zlepšení prospěchu v druhém pololetí školního roku 2014/2015 získali

Adam Matoušek a Julie Pálková z 5. A.

Výrazné žákovské osobnosti základních a středních škol ocenila za skvělé studijní výsledky a reprezentaci v mimoškolních aktivitách porubská radnice.  Z naší školy byli oceněni Karel Bilčík ze 7. A a Richard Viktorin z 9. A.

Děkujeme všem žákům, p. učitelkám a asistentkám za přípravu vystoupení na  Hvězdičku  a velice dobré zvládnutí celého programu.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI