Recyklohraní

Baterie najdeme již v podstatě všude, s jejich počtem však také roste důležitost jejich zpětného odběru poté co doslouží. Sběrem baterií zabráníme tomu, aby se odpadní baterie dostaly do přírody, kde by došlo ke znečištění životního prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Každá zpětně odebraná baterie má tedy velký význam.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI