Pověřenec pro ochranu osobních údajů

OZNÁMENÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace se sídlem Ukrajinská 1533/13, Ostrava-Poruba, 708 00, IČ 64627896, jako správce osobních údajů, Vám tímto oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala pro období od 25. 5. 2018 do 31. 12. 2018.

Označení pověřence pro ochranu osobních údajů:

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Lazarská 1718/3, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 271 12 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149661.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní osobou je Mgr. Tomáš Zacha, advokát, ev. č. ČAK 10038, e-mail: dpoostrava@konecna-zacha.com, tel. číslo: 221 990 455.

V Ostravě-Porubě dne 22. 5. 2018

Stálé informace najdete na úřední desce. 

 

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI