Pomáháme gorilám

Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa je společný projekt Zoo Praha a společnosti REMA Systém, jehož cílem je ochrana goril nížinných. Vzácné gorily nížinné jsou totiž ohrožovány těžbou tantalu, který je v hojné míře používán k výrobě mobilních telefonů, ale i k dalším eletronickým zařízením.

Doneste do školy starý mobil, který odevzdáme firmě REMA Systém a za každý takto odevzdaný mobil přispěje tato firma částkou 10 Kč na ochranu kamerunské rezervace Dja, kde gorily žijí.

Mobily noste pí. Sztefkové až do začátku června, komu se podaří nasbírat nejvíce mobilních telefonů, bude odměněn.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI