Ohlédnutí za rokem 2021

Covidová situace stále nebyla dobrá, došlo i na uzavření škol. Nám i dětem se podařilo zvládnout distanční výuku. I když jsme se snažili děti ve škole na tento způsob výuky připravit, bez pomoci rodičů by se to neobešlo.

Děkujeme Vám, vážení rodiče, za veškerou technickou podporu i za dodržování všech nařízených opatření. Vždy jsme se s Vámi mohli domluvit, velmi si toho vážíme.

Podařilo se nám otevřít třídu s prvky Montessori, nově pro ni zrekonstruovat učebnu a vybavit ji potřebnými pomůckami.

O prázdninách proběhla rekonstrukce WC a od září máme nové hygienické zázemí ve všech pavilónech.

Ještě k jedné velmi významné události v tomto roce došlo. 1. září 2021 uběhlo 55 let od otevření naší školy. Z důvodu epidemické situace jsme pro Vás připravili ohlédnutí za 55 lety formou krátké prezentace. (Záznamy byly pořízeny vlastní dostupnou technikou, která v době, kdy vznikala, nedosahovala dnešní úrovně. Proto nám promiňte zhoršenou kvalitu zvuku i obrazu).

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI