Ocenění Hvězdička 2023 bylo uděleno

Dne 30. 5. 2023 proběhlo v Centru volného času na ulici Vietnamská slavnostní předání ocenění žákům naší školy, jak bylo až do roku 2020 na naší škole každoročně zvykem, ale díky pandemii Covidu byla tato tradice přerušena. Oceňujeme žáky, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o dobrý chod naší školy, ať už reprezentací na soutěžích na různá témata, nebo budováním dobrého klimatu třídy, podáním pomocné ruky tam, kde to bylo potřeba, nebo komu bylo potřeba, příkladným chováním a výbornými studijními výsledky. Letos bylo nominováno 20 žáků a vybrat z nich šest, kteří obdrží ocenění, bylo velice těžké. Hvězdičku 2023 si nakonec odnesli:

Lilien Thillová z 1. A,

Sofie Jadavanová z 4. A,

Weronika Antczak z 5. A,

Štěpán Havlas ze 7. A,

Markéta Balnerová z 9. A a

Štěpán Jaroš z 9. A.

Rádi bychom poděkovali všem dětem, které na Hvězdičce vystoupily a předvedly tolik krásných vystoupení uměleckého i sportovního rázu. Taktéž děkujeme zejména žákům devátých tříd nejen za přípravu několika vystoupení, moderování akce a zajištění technické podpory, ale i za nadšení, se kterým akci s námi připravovali, a ochotu pomáhat s čímkoli, kdykoli a kdekoli to bylo potřeba.

Poděkování patří také všem učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům, kteří přípravě na tuto akci věnovali svůj čas a energii.

A v neposlední řadě patří díky i rodičům a žákům naší školy, za to, že se na akci přišli podívat, byli skvělé publikum, pomohli vytvořit úžasnou atmosféru, podpořili vystupující potleskem a pomohli jim takto přemoci trému.

Hvězdička 2023 je za námi a my se po včerejším krásném zážitku velmi těšíme na její další ročník.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI