Konverzační odpoledne

Dne 24. března 2010 se na naší škole uskutečnilo konverzační odpoledne v cizích jazycích. 

foto

jazyce anglickém jsme rozdělili žáky do třech kategorií.

V kategorii čtvrtých a pátých tříd byli oceněni Josef Lysek a Richard Viktorin, ze 4.A za předvedení rozhovoru a Daniela Ševčíková z třídy 5.A

Michaela Bednárková, Michaela Hříbková a Nikola Šretrová byly oceněni za podíl na dramatizaci pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků.

V kategorii 6. – 7 tříd byl oceněn žák 6.A třídy Jakub Filípek.

V kategorii 8. – 9 tříd byla oceněna Karin Duchová ze třídy 9.A, která byla také oceněna za projev v jazyce ruském a jazyce francouzském, kde se podílela na krátkém rozhovoru. Dále byla oceněna Nikola Ondrušáková, ze třídy 9.A,  za předvedení rozhovoru.

 

V jazyce německém  – ocenění patří Michaele Kolářové ze 7.A třídy za pěkný výrazný projev a dále Milan Konečný ze 7.A a Monika Hendrichová a podílení se na dramatizaci pohádky Karkulka

 V jazyce ruském byly oceněni za pěkný projev kromě již zmíněné Karin Duchové také Lukáš Gelnar ze třídy 9.A

 V jazyce francouzském jsme vyslechli krátký rozhovor,  za nějž byly oceněny žákyně Iva Navrátilová a Karin Duchová, obě ze třídy 9.A

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI