Konverzační odpoledne

Dne 26. března 2019 se uskutečnila tradiční akce s názvem „Konverzační odpoledne v cizích jazycích“.

Slyšeli jsme rozhovory, scénky, písničky, dramatizace a viděli prezentace v jazyce anglickém, španělském a ruském.

Všem žákům patří dík za jejich píli!!!

Také děkujeme rodičům za návštěvu na akci i za podporu žáků ve studiu (nejen) cizích jazyků.

Těšíme se již na příští setkání.

Kabinet cizích jazyků.

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI