Konverzační odpoledne

22. března 2012 se v naší moderně vybavené digitální jazykové učebně  uskutečnilo  tradiční jarní konverzační odpoledne v cizích jazycích.

 

Letos  poprvé se nám předvedly i nejmenší děti z prvních tříd, které  si připravily pěkné pásmo písniček a krátkých výstupů. Také děti ze třetích tříd měly připraveny pěkné písničky s pohybovým doprovodem.

 

Kolektiv učitelů cizích jazyků vyhodnotil zvlášť některé příspěvky:

 

Kromě krásných výstupů dětí z první a třetích tříd také žáka 2. třídy Michaela Dávida za jeho pěknou výslovnost a přednes básničky.

 

Z kategorie dětí 4. a 5. tříd jsou to tito žáci:

 

1.Natálie Dávidová  za přednes a výslovnost, Julie Jarošová a Radmila Hříbková  za jejich divadelně zpracovanou scénku a sebejistý projev.

 

2. Vladan Vítek za bezchybné povídání o rodině, Ondra Šimečka za pěknou výslovnost a nebojácné vyýrazné vystupování a z 5. třídy Matěj Rellig za pěkný, sebejistý projev.

 

Z kategorie žáků 6. a 7. tříd

 

1. Kristýna Střížová za přirozený projev, plynulost v projevu, pěkně připravenou prezentaci.

 

2. Kateřina Navrátilová a Michaela Bednárková za jejich pěkně připravený rozhovor s bohatou slovní zásobou.

 

3. Sandra Ratajová za pěkné vystoupení se zážitky z dovolené, vhodně doplněné fotografiemi.

 

Poslední kategorie žáků 8. a 9. tříd

 

Tereza Kachyňová, Marek Dostál, Adam Prokop, Jakub Filipek – všichni zaslouží ocenění za připravenost, pěknou výslovnost, plynulý a přirozený projev doplněný hereckými kreacemi.

 

Tereza Kachyňová jako jediná letos vystoupila s příspěvky v jazyce anglickém i německém.

 

Za jazyk německý oceňujeme pěkně připravený rozhovor žákyň Kristýny Roháčkové a Lenky Fabiánkové.

 

Všem účastníkům děkujeme za snahu, píli, připravenost, přejeme hodně úspěchů ve studiu jazyků a těšíme se na příští rok na jarní konverzační odpoledne 2013.

 

Fotky najdete ve fotogalerii.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI