Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

V souvislosti se změnou školského zákona upozorňujeme na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30. dubna 2017 .

Na naší škole proběhne zápis do 1. tříd ve dnech 3. a 4. dubna 2017

Naši školu si můžete prohlédnout v rámci Dne otevřených dveří  16. 3. 2017.

Požádá-li  písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI