Informace k epidemiologické situaci

Vážení rodiče,

naše škola na základě doporučení KHS v Ostravě v rámci preventivních protiepidemických opatření provádí důkladné a průběžné desinfekce společných prostor (šatny, třídy, oddělení ŠD, vstupní prostory, jídelna, záchody, umývárny apod.) minimálně 1x denně desinfekčními prostředky s virucidním účinkem. Žáci byli poučeni o základních hygienických pravidlech a o chování a jednání.

Žádná další opatření momentálně nejsou v plánu.

Dovolujeme si zveřejnit doporučení k aktuální epidemiologické situaci.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI