Informace k dotačnímu programu bezplatné stravování

Naše škola podala žádost o dotační program

BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH PRO 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024,

který bude účinný od 1. 9. 2023.  Změna oproti předchozím obdobím je v tom, že žádost vyřizuje přímo škola (nikoliv krajský úřad). 
 
Pokud budete mít o  bezplatné stravování v 1. pololetí zájem,  musíte se dostavit k řediteli školy (od 28. 8. 2023) a přinést s sebou následující doklady 
  • čestné prohlášení – viz příloha, možno vyplnit přímo v kanceláři školy a
  • doklad o pobírání dávek hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení)

 

Důležité otázky a odpovědi:

Co je potřeba pro zapojení do programu škole doložit?

Čestné prohlášení zákonného zástupce, které vydává škola a potvrzení z Úřadu práce ČR (ÚP) o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě/žáka lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.

Jaký je postup v případě řádného neodhlašování obědů zákonnými zástupci?

V případě, kdy zákonný zástupce opakovaně neodhlašuje dítě/žáka ze stravování, může ředitel školy dítě/žáka z bezplatného stravování vyřadit. Do podpory bezplatného stravování lze opětovně dítě či žáka zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI