Hvězdička 2009

V letošním školním roce byli oceněni Hvězdičkou tito žáci: Linda Dudová z 3. A za výborný prospěch a píli, za příkladné chování a za účast v recitační soutěži, Sabina Hendrichová z 5. A za výrazné sportovní úspěchy v šermu, Táňa Bystroňová ze 7. A za úspěšnou reprezentaci školy v recitační soutěži a vystupování na školních akcích, Ondřej Freisler ze 7. A za příkladný prospěch a aktivní účast v soutěžích školy a  Vlastimil Skupien z 9. A za příkladné chování a výborný prospěch. Hvězdičku za zlepšení prospěchu v II. pololetí školního roku 2008/2009 získal Daniel Karásek z 9. A.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI