Distanční výuka od 14. 10. 2020

Na základě usnesení vlády č. 408/2020 se s účinností od 14. 10. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (nevztahuje se na třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona). Od tohoto data přecházíme na distanční výuku. Distanční výuka je povinná!!!

Žáci se připojují na online výuku prostřednictvím Microsoft Teams, kde jsou pro ně připraveny pozvánky na jednotlivé hodiny.

Pokud mají žáci problémy s připojením nebo jiné technické problémy, kontaktujte vedení školy.

Ve dnech 26. až 27. 10. 2020 jsou školy vládním opatřením uzavřeny, 28. října je státní svátek a 29. a 30. října jsou podzimní prázdniny. V těchto dnech neprobíhá distanční výuka.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI