Biologická olympiáda

Ve středu 5. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády s názvem Světlo a barvy v přírodě. Nejlepšího výsledku v kategorii D (6.-7. roč.) dosáhl Tomáš Friedrich ze 6.A a v kategorii C (8.-9. roč.) Kristýna Střížová z 9.A. Žáci plnili několik úkolů např. poznávali druhy rostlin, hub, živočichů a nerostů nebo písemně odpovídali na zadané otázky. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme!

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI