Bilance nadačního fondu za šk. rok 2018/2019

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s finanční bilancí NF za školní rok 2018/2019.

V následujícím školním roce 2019/2020 se zaměříme, na financování školních akcí a soutěží pro děti a také bychom chtěli našetřit do budoucna na školní skříňky pro 4. a 5. ročník.

V letošním školním roce budeme opět vybírat částku 400,- na žáka do konce listopadu, které mohou děti nosit svým třídním učitelům a nově také na žádost poslat na účet po přidělení variabilního čísla.

Tímto Vám všem ještě jednou děkujeme za finanční dary věnované NF.

Předpokládaný příjem z darů 78560
zůstatek 10578,68
Doprodej vod 560
sběr 10352
vstupné ván. Jarmark 1284
doplatky na akce 2145
úrok  
příjmy celkem 103479,68
   
Recitační soutěž 1572
Konverzační odpoledne 706
Den čarodějnic 676
Pasování prvňáčků 499
Den otevřených dveří + zápis 644
Dárky Mikuláš 4647
Materiál na vánoční jarmark, vánoční besídky, pohoštění 7185
Školní družina 4999
školní družina kouzelník 5000
materiál na velikonoční dílny 168
Lyžařský kurz 640
Poplatky bance 4814,32
Školní Hvězdička 2298
Odměny pro žáky za soutěže – různé 400
Den dětí – atrakce, materiál, sladkosti 9471
Doprava na projektové vyučování/ výlet pro redakci Sovičky 2984
škola v přírodě 939
ván. Turnaj ve vybíjené a florbalu 468
Pro vycházející žáky 1908
Projektový den 100 let republiky 546
výdaje celkem 50564,32
 
 
zůstatek 52915,36

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI