Adaptační program pro 6.A

V pátek 8. 3. se žáci 6.A zúčastnili druhého kola adaptačního programu pro školní kolektivy ve SVČ v Zábřehu.
Pod vedením zkušených lektorů jsme se učili spolupracovat a komunikovat v rámci týmu. Hráli jsme hry, u kterých jsme se nejen pořádně zapotili, ale také provětrali mozkové závity. Museli jsme rychle vymyslet strategii „boje“, rozhodnout, kdo bude plnit jakou roli v týmu, rychle, jasně a konstruktivně se domluvit, někdy i „pohádat“ a nakonec vše zrealizovat. Při realizaci jsme museli spolupracovat, pomáhat si, někdy se i „obětovat“, povzbuzovat se, doslova se i „podržet“ při překonávání překážek. Přitom jsme se dozvěděli spoustu důležitých věcí o sobě i o svých spolužácích. Učili jsme se respektovat a vážit jeden druhého, umět ocenit přínos každého člena týmu. Učili jsme se aktivně naslouchat jeden druhému, neskákat si do řeči, prostě správně komunikovat. Celý program byl moc pěkně připravený, zorganizovaný i vedený. Moc jsme si to užili a myslím, že byl pro všechny zúčastněné přínosem.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI