Určená škola pro děti vybraných profesí

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření si Vás dovolujeme informovat, že Rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 13. října 2020 byla naše škola určena k zajištění nezbytné péče o děti do 10 let zaměstnanců kritické infrastruktury v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 14. března 2020 po dobu nouzového stavu.

Týká se zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci:

 • bezpečnostních sborů;
 • obecní policie;
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • příslušníci ozbrojených sil;
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální péče na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
 • zaměstnanci OSSZ a úřadu práce.

Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem o pobyt svých dětí na naší škole, aby zaslali mail na zs@zsukrajinska.cz s uvedením

 • jméno, příjmení, třída;
 • doba pobytu na naší škole od – do;
 • co nejpřesnější čas příchodu a odchodu (provoz zajišťujeme od 6 hod. do odpoledne);
 • stravování ve školní jídelně ANO – NE (strava je zdarma);
 • kontakt na zákonné zástupce.

Budeme se snažit zajistit dětem online výuku na kmenové škole, proto jim dejte přístupové údaje (mohou mít i vlastní technické zařízení (IT techniku), pracovní sešity, úkoly a příp. jiné potřebné věci.

Žáci musí mít roušku, jednu na dopoledne, druhou v sáčku připravenou na odpoledne.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI