Změna účtu

Z důvodu optimalizace poplatků mění naše škola  k 1.6.2014 banku. Převeďte si, prosím, Vaše trvalé příkazy pro platbu stravného a školného na účet nový : 153330/5500

Školné za družinu ………………  120 Kč
Stravné žáci 7 – 10 let…………   484 Kč
11 – 14 let…………   528 Kč
15 let a více……..   550 Kč

Navštěvuje-li žák školní družinu, k výši stravného připočtěte 15 Kč za pitný režim.
Původní účet školy bude zrušen k 31.8.2014.

 

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI