Zápis do školní družiny 2016/2017

Ve čtvrtek, dne 1. 9. 2016, proběhne v budově ŠD v době od 6.00 do 16.00 hod. zápis do školní družiny.
Zápisní lístky budou k dispozici na místě, bez řádně vyplněného zápisního lístku odevzdaného zákonným zástupcem nebude moci být dítě do školní družiny přijato. Zápis se týká všech dětí, i z předešlých ročníků.

Comments are closed.

© 2016 ZŠ UKRAJINSKÁ, OSTRAVA - PORUBA / Prohlášení o přístupnosti / HELP DESK / CHILLI